Tòa nhà ma ám ở Anh

Được coi là tòa lâu đài có nhiều ma ám nhất ở Anh. Clip gồm 6 phần:

Haunted Castles Of England – Tower Of London:
Muncaster :
[youtube_sc url=”http://youtu.be/8hKNl9Rj3fI” title=”haunted1″]

[youtube_sc url=”http://youtu.be/dvUuEq_ZPr0″ title=”haunted2″]

[youtube_sc url=”http://youtu.be/GhCNP_chNJ8″ title=”haunted3″]

[youtube_sc url=”http://youtu.be/EjuMdB3QrR0″ title=”haunted4″]

[youtube_sc url=”http://youtu.be/Sr6qb4r49FI” title=”haunted5″]

[youtube_sc url=”http://youtu.be/kHT-t4iEpEI” title=”haunted6″]

(333)

%d bloggers like this: