Tôn Tư Mạc và học thuyết dưỡng sinh của ông

Tôn Tư Mạc, được người đời tôn xưng là Dược Vương và Tôn Thiên Y, là một thầy thuốc nổi danh thời cổ đại của Trung Hoa. Ông cũng là người áp dụng khí công trong thuật dưỡng sinh.

Tôn Tư Mạc sinh ra trong triều đại Tây Ngụy. Tương truyền ông sống đến 141 tuổi mới tạ thế mà lên tiên cảnh. Tôn Tư Mạc thuở nhỏ thường hay bị bệnh nên mới đi học làm y sĩ. Ông là người tinh thông kinh sử và học thuyết của cả trăm trường phái.

Khi được 7 tuổi, mỗi ngày ông có thể đọc thuộc lòng một ngàn câu trong sách. Bởi vì mỗi ngày có thể đọc thuộc văn chương hơn một ngàn chữ, nên người ta đã gọi ông là “Thánh đồng”.

Tới năm 20 tuổi, ông có thể ung dung đĩnh đạc mà bàn luận về học thuyết của Lão Tử, và Trang Tử. Đối với kinh điển soạn thảo của Phật giáo, ông cũng tinh thông mười phần.

Trong triều đại nhà Tuỳ và nhà Đường, Tôn Tư Mạc đã từ chối không ra làm quan. Đường Thái Tông Lý Thế Dân đã tự thân lên núi viếng thăm ông. Chẳng qua là Tôn Tư Mạc đã nổi tiếng trước khi triều đại nhà Đường bắt đầu, vì ông đã tổng kết các kinh nghiệm bắt mạch chữa bệnh và các lý thuyết y học, biên soạn thành 2 bộ sách lớn về y học, gọi là “Thiên Kim Yếu Phương” (Phương thuốc cần thiết đáng giá ngàn lượng vàng), và “Thiên Kim Dực Phương” (Phương thuốc bổ túc đáng giá ngàn lượng vàng).

1. Biên soạn của Tôn Tư Mạc lưu lại cho hậu thế:

Cả đời, Tôn Tư Mạc biên soạn hơn 80 quyển sách. Ngoại trừ hai bộ sách “Thiên Kim Yếu Phương” và “Thiên Kim Dực Phương” kể trên, ông còn sọan thảo “Lão Tử chú” (chú thích của Lão Tử), “Trang Tử chú” (chú thích của Trang Tử), một quyển “Chẩm trung tố thư” (Sách gối đầu giường), một quyển “Hội tam giáo luận”, ba quyển “Phúc Lộc luận”, một quyển “Nhiếp sinh chân lục” (Lời khuyên về cách bảo dưỡng sức khoẻ), một quyển “Quy Kinh”, v..v…

Bộ sách “Thiên Kim Yếu Phương” gồm có 30 quyển, phân chia ra làm 232 môn, rất gần gũi với phương pháp phân loại của y học hiện đại về bắt mạch chữa bệnh. Tôn Tư Mạc cho rằng “mạng sống của con người quan trọng nhất; có quý giá như ngàn lượng vàng, nhưng phương thuốc cứu giúp trên hết, là dùng ‘đức’ mà vượt qua.” Và cũng từ đó hai chữ ‘thiên kim’ (có nghĩa là ngàn lượng vàng) đã được dùng để đặt tên cho bộ sách. Toàn bộ sách này, có nội dung phong phú, bàn luận về 5.300 bài thuốc, bao gồm các phương thuốc phổ biến rộng rãi, là một biên soạn rất lớn lao mang tính cách đại biểu cho sự phát triển về y học của triều đại nhà Đường. Nó có ảnh hưởng lớn lao rõ ràng và cũng đóng góp đáng kể cho sự phát triển y học, đặc biệt là những toa thuốc, cho các thế hệ sau này. Đối với sự phát triển về y học của Nhật Bản và Đại Hàn, nó cũng có các tác dụng tích cực.

“Thiên Kim Dực Phương” cũng gồm 30 quyển. Bộ sách này mang ý nghĩa ‘trợ giúp’, là tác phẩm Tôn Tư Mạc biên soạn lúc về già, mang tính cách bổ sung toàn diện cho bộ “Thiên Kim Yếu Phương”. Toàn bộ sách này phân chia thành 189 môn, bao gồm các phương thuốc, bàn luận, cách chữa, cùng với hơn 2.900 toa thuốc, ghi chép hơn 800 loại thuốc, dùng để trị liệu thương hàn, trúng phong, tạp bệnh, và các bệnh ung nhọt, v.v…

(1902)

Đã khóa phản hồi.

Bản quyền