Văn khấn Lễ giao thừa

Lễ thường được tiến hành vào giờ Chính Tý, tức đúng 12 giờ đêm hôm 30 tháng Chạp, chứ không tính đúng giờ chuyển ngày. Lễ Trừ tịch cử hành vào lúc giao thừa nên lễ này còn mang tên là lễ Giao thừa

 

VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA TRONG NHÀ

Kính lạy: Chư Phật mười phương, Thần linh Thổ địa, Định phúc Táo quân, Bản niên Thái tuế, Gia tiên họ ……, bà cô ông mănh, chư vị tiên linh.
Con là…………………………. Cùng gia quyến: ……………………………..
Ngụ tại…………………………………………………………………………………
Phút giao thừa tới, thuận theo vận khí, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán, chúng con thành tâm, bày biện hương hoa, nghi lễ cung trần, cúng dâng chư Phật, dâng hiến Tôn Thần, tiến cúng Gia tiên, đốt nén tâm hương, dốc ḷòng bái thỉnh.
Con xin kính mời, chư vị thần linh, gia tiên họ…., giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.
Nguyện cho chúng con:Bước sang năm mới, may mắn cát tường, mọi điều như ý, gia đạo bình an, cuộc sống thịnh vượng.
Dăi tấm ḷòng thành, cúi xin chứng giám.

.

 

(2829)

Trả lời