Văn khấn Lễ hóa vàng

Tục “hoá vàng” dựa trên tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, vật hoá vàng thường gắn với đời sống thường nhật, để thấy con người ở thế giới bên kia sống gần với dương gian. Lễ hoá vàng, người ta thường đốt các loại vàng mã như giấy vàng, giấy bạc, vàng thoi tiền… cùng quần áo, giày dép, nhà cửa, xe… Sau khi đốt, người ta thường vẩy một chén rượu cúng vào đống tro vàng mã để đồ cúng được chuyển đến đúng người nhận. Một số nhà còn hơ các cây mía trên ngọn lửa hóa vàng để người dưới âm có gậy chống.
Cũng có một số gia đình không chọn cúng hoá vàng vào ngày mồng 3 (nếu đó là ngày xấu) và sẽ cúng muộn sau một, hai ngày.
Mùng 3 tết Quý Tỵ (Dương lịch 12/2/2013): hợp cúng tế, có thể hóa vàng.
Như vậy là 2 năm tới có thể hóa vàng vào mùng 3 Tết.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Kính lạy:
– Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật
– Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.
– Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.
– Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ Long mạch, tài thần cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.
– Chư gia Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, tiên linh nội ngoại.
Hôm nay là ngày mùng 3 tháng Giêng năm ………….
Chúng con là…………………………………………………
Ngụ tại………………………………………………………………………………………………………
Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén Tâm hương dốc lòng bái thỉnh.
Kính cẩn tâu trình: Tiệc Xuân đã mãn, Nguyên Đán đã qua, nay xin thiêu hóa Kim ngân, lễ tạ Tôn Thần, rước tiễn tiên Linh trở về Âm giới.
Kính xin: Lưu Phúc, lưu Ân, phù hộ độ trì, Dương cơ Âm Mộ, mọi chỗ tốt lành. Con cháu được chữ bình an, Gia đạo hưng long thịnh vượng. Lòng thành vừa cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

20130120-132531.jpg

(8835)