Văn khấn Lễ Ông táo chầu trời

Cập nhật bản mới, ngắn gọn súc tích hơn:

Kính lạy Táo Phủ Thần Quân!
Con là:……………………………………………………………..
Ngụ tại:…………………………………………………………….
Hôm nay ngày 23 tháng Chạp, chúng con thành tâm, bày biện hương hoa, xiêm hài mũ áo, nghi lễ cung trần, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc ḷòng bái thỉnh.
Chúng con kính mời, Táo Phủ Thần Quân, giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.
Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin Tôn Thần, gia ân châm chước.
Dăi tấm ḷòng thành, cúi xin chứng giám.

 

(2927)

Trả lời