Cách gửi bài viết mới

Để đăng bài viết mới trên Linhnghiem.vn, bạn cần làm theo các bước sau.

Làm thế nào để gửi tin cho trang web?
1. Đọc kỹ Quy định gửi bài. Làm theo quy tắc này có nghĩa là gần như 100% cơ hội bài của bạn sẽ xuất hiện trên trang web.
2. Viết bài và gửi.
3. Đợi trong khi tin tức của bạn được xét duyệt. Thông thường phải mất 1-2 ngày, nhưng đôi khi có thể mất 1 tuần. Xin vui lòng chờ đợi.
4. Nếu tất cả hợp lệ, tin tức của bạn xuất hiện trên trang web.

Làm thế nào để gửi tin cho trang web mà không cần xét duyệt?
Thành viên Nhóm biên tập có thể đăng tin tức mà không cần xét duyệt.
Để trở thành một biên tập viên:
1. Bạn đã có 10 tin tức được đăng tải trên trang web.
2. Viết một yêu cầu gửi đến linhnghiem.vn@gmail.com. Cung cấp: (1) tên đăng nhập trên trang web, (2) viết vài lời giới thiệu về bản thân, (3) lý do muốn làm biên tập viên, (4) bản sao CMND.
3. Sau đó, tài khoản của bạn sẽ được kiểm tra, nếu tất cả phù hợp, bạn sẽ được nâng cấp để trở thành Thành viên Nhóm biên tập.
Chúc bạn may mắn!

%d bloggers like this: