Cài đặt phần mềm EMFSensor đo địa từ trường

Cài đặt phần mềm EMFSensor đo địa từ trường

1. Trên máy tính, gõ đường dẫn: linh khi
Màn hình hiện ra, bấm chọn View in Itunes để cài đặt qua phần mềm Itunes (nối iphone với máy tính).
140421emf

2. Cài trực tiếp trên iphone:
– Cách 1: Mở AppStore, vào tìm kiếm gõ Linh khí, sẽ hiện ra phần mềm, bấm “Cài đặt” (hoặc Install nếu dùng tiếng Anh).

(7496)

%d bloggers like this: