Cập nhật hàng loạt dữ liệu 3d AR thực té ảo tăng cường trong phong thủy

a1

Trong 1 ngày 24/6, thầy Linh đã đi thực tế và scan dữ liệu của mộ nhà văn Nguyễn Du, giếng Tả Ao, đình Tả Ao (Hà Tĩnh), đền – mộ ông Hoàng Mười (Vinh).

Việc hiệu chỉnh và update hoàn thiện ngay trong ngày.

Sẽ tích cực bổ sung vào kho BIG Data của hồ sơ tuyệt mật.

Share on Social Media

Facebook
Twitter
Buffer
Tumblr
LinkedIn
Reddit

(48)