Chọn điểm đặt mộ tại Lạc Hồng Viên

Hiện tại đang khai thác tại quả đồi Kim và đồi Mộc. Trong đó đa phần là hướng Tây Nam – cách cục thượng sơn hạ thủy (bệnh tật và nghèo túng).
131218a
131218c  +

Đồi Mộc còn hướng chính Đông – cách cục song tinh hội tọa (khỏe mạnh nhưng nghèo túng)
131218d
131218b

Trong hai phương án này, đành chọn cách cục song tinh hội tọa.

Trường khí cơ bản đều cao, không thích hợp.
131218e

Sau nhiều chỗ tìm kiếm cũng được khu trường khí thấp hơn, tạm chấp nhận được, cần xử lý thêm khi hạ huyệt.

(587)

%d bloggers like this: