Đặt tiền lẻ vào tay tượng là một sự xúc phạm

Vietnamnet có bài “Đặt tiền lẻ vào tay tượng là một sự xúc phạm”, nhưng thực tế, ngoài sự xúc phạm, sự cầu khấn cũng mất giá trị.
Bài viết chi tiết có tai: http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/109815/dat-tien-le-vao-tay-tuong-la-mot-su-xuc-pham.html


Hình ảnh một bức tượng tại chùa Bái Đính bị đút tiền lẻ vào miệng.

Bài viết có đoạn:
Trong tín ngưỡng thờ cúng từ xưa tới nay đều quan trọng ở chữ tâm, lòng thành kính chứ không phải chuyện nhiều hay ít. Chưa nói đến việc thần linh có thật hay không nhưng nếu có thật mà họ thấy người ta bày vàng mã đầy cả sân chùa để đốt, rồi “đút lót” vào tay, nhét cả vào miệng thần linh thì quả thực là một sự xúc phạm ghê gớm.

Theo quan điểm khảo cứu của Linhnghiệm:
– Tiền công đức tại đình chùa: nên cho vào hòm công đức.
– Không đặt lên ban thờ, không đặt vào các vị trí của tượng.
– Không cần lấy giấy công đức, vì có lấy về cũng không được để lên ban thờ nhà mình.

(521)

%d bloggers like this: