Gặp Thái tuế năm 2013

Chọn ngày giờ gặp Thái tuế: 8h ngày 8/2. Giờ Hoàng đạo, theo Kinh dịch cũng là giờ đẹp. Quẻ Đại tráng – dương khí thịnh, vạn vật sinh trưởng.

Bày lễ có hoa quả, bánh, 1 số Thái tuế phù bằng đồng (tặng cho mọi người), bút Thái tuế, hộp Thẻ quan âm (lấy thẻ sau khi cúng). Đồ mã có kim lượng, Thái tuế kim, Thái tuế sơ văn, quần áo Thái tuế,… theo phong tục chung. Số lượng mỗi thứ 1, không cần nhiều. Riêng thái tuế kim có thể nhiều hơn, do làm chung cho nhiều người.


Hình ảnh bàn lễ, đặt bên dưới, không dặt trên ban thờ gia tiên:

Lấy thẻ Quan âm, hỏi xem làm chung cho mọi người được không. Rút được thẻ 96 – thượng cát.

(733)

%d bloggers like this: