Giải hạn Thái tuế

Làm lễ:
Sắp lễ để lên bàn thờ, có thể làm ở chùa hay ở nhà, đặt Thái tuế phù bằng giấy hoặc đồng bên cạnh tượng Phật (nếu ở chùa), hoặc sau bát hương (nếu ở nhà), thắp nến hay thắp hương, rồi khấn:
Con là …………………………………., năm nay ……….. tuổi.
Do trong năm gặp Thái tuế, nên mời Thái tuế trực niên đến trấn trạch.
Hôm nay ngày tốt giờ đẹp, mùng ….. tháng …. năm Quý Tỵ.

Con đã chuẩn bị đầy đủ hoa quả, kim lượng, mong Từ Đan tinh quân sớm giáng lâm!
Chờ cháy hết hương, nếu trước đó viết sớ, hay mua quần áo Thái tuế thì mang đi hóa.
Sau đó mang về nhà dán ở vị trí phù hợp như cửa, phòng khách. Không dán ở phòng ngủ, phòng vệ sinh.

Thái tuế phù bằng giấy đỏ, dán ở phía Đông hoặc Nam của phòng khách;

Thái tuế phù bằng đồng dán ở phía Tây Nam phòng khách hoặc cho vào ví.
Trước khi dán Thái Tuế phù phải tụng 3 lần bài chú “Cung thỉnh Thái Tuế tinh quân chú”.

(2890)

%d bloggers like this: