Giải mã cái chết

Nhà tâm lý học người  Mỹ Raymond A.Moody sau khi nghiên cứu 150 trường hợp cận tử (gần chết nhưng được cứu sống), tìm cách giải mã chân tướng của "cái chết". Những trường hợp cận tử này, có rất nhiều điểm giống nhau, có thể quy nạp lại thành các điều sau đây.

1 giây trước cái chết.


(424)

%d bloggers like this: