Hình nhân thế mạng có giải hạn được không?

Để giải hạn, nhiều nơi có tục dùng hình nhân thế mạng. Chẳng hạn năm nay có vận hạn xấu, phải nhờ thầy cúng làm lễ, đốt hình nhân thế mạng. Làm như vậy có giải được vận hạn không?

1. Về lý thì có thể giảm bớt được phần nào. Nhưng, để có hiệu qủa:
– Phải có thầy cao tay
– Mục đích rõ ràng. Vì chỉ giải hạn chung chung, thì không ông thầy cao tay nào dám làm cả, vì giải hạn cho người thì bản thân mình phải gánh nhận.
– Ngày giờ thích hợp.
– ….
Và nhiều vấn đề khác. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ nêu qua để dễ hình dung.

2. Thực tế hiện nay:
– Thầy cao tay thì ít, thầy “chuyển nghề” thì nhiều. Nhiều khi tôi thấy đọc bài cúng còn chẳng ăn nhập với nội dung định làm.
– Mục đích không rõ ràng. Hầu hết giải hạn chung, cho “cơ số” người, thậm chí cho hàng trăm, hàng ngàn người. Làm cho “hoành tráng” để quảng bá là chính.
– Ngày giờ dùng hình nhân thế mạng có quy tắc riêng. Nhưng qua quan sát thực tế, hầu hết các thầy chỉ biết tránh ngày xấu “mọi việc không nên làm” như sát chủ,… vốn chẳng liên quan.

Vì đã chứng kiến một số cao nhân Hồng Kông thực hiện, nên không có ý định phản bác, nhưng thực tế hiện nay, thì đa phần mang tính hình thức, có tính chất mê tín, hiệu qủa không rõ rệt. “Ngày nay, chúng tôi thấy hủ tục này lại có cơ phát triển, cho nên việc bài trừ hủ tục này là cần thiết, phù hợp với việc xây dựng nền văn hoá mới.”

(10506)

%d bloggers like this: