Hóa giải cho nhà bị đường trực xung

Nhà đối diện con đường. Mở hàng bán nhiều năm không có khách.

Có thầy tư vấn đặt đá “thạch cảm đương” từ 2006, đến nay vẫn chưa thấy linh nghiệm.

Nhà hướng Sửu, đặt đá trấn + quầy bán hàng sẽ phản tác dụng, do hướng tinh Bát Bạch tại cửa.
Đã tư vấn hóa giải.

(697)

%d bloggers like this: