Khảo sát mộ tổ tại Thanh Hóa

Khảo sát mộ tổ một dòng họ tại Thanh Hóa. Lăng mộ xây dựng gần xong thì bị mấy thầy địa phương phán là sai phong thủy, cần xoay tất cả sang phải 20 độ!?

Dòng họ đã mời đoàn khảo sát trực thuộc Unesco các dòng họ Việt Nam về kiểm định. Kết quả cho thấy trường khí tốt và ổn định, tọa hướng đạt cách cục vượng sơn vượng hướng, kết cấu – kiến trúc bên trong lăng hợp lệ, chỉ bổ sung một số thay đổi cảnh quan bên ngoài lăng cho tương thích với hình thế – lý khí chung.

131228mo1

131228mo2

131228mo3

(682)

%d bloggers like this: