Khảo sát nghĩa địa cổ tại Hà Nội

Ngày 16/7/2014 đoàn CLB EMFSensor đã khảo sát nghĩa địa cổ tại Hà Nội, phần lớn là mộ trong thời gian Dân Quốc 22 (1933 Quý Dậu) – 31 (1942 Nhâm Ngọ). Nhiều ngôi mộ chôn vùi gần hết, nên không rõ niên đại.

Trường khí cao. Không có dấu vết trấn yểm như báo chí đưa tin.

140716emf

(958)

%d bloggers like this: