Khảo sát thực địa – Mộ cụ Nguyễn Đức Cần

Sáng ngày 24/11/2013, thầy Nguyễn Mạnh Linh dẫn đoàn đã tiến hành khảo sát mộ cụ Nguyễn Đức Cần (Thanh Oai), nơi đang được cho là địa linh có thể chữa được nhiều bệnh tật.

Khảo sát cơ bản bao gồm đo địa từ trường, cảm ứng trường khí, phong thủy hình thế cảnh quan kết hợp lý khí, các chỉ số theo thước phong thủy,…

131124moNDC1

131124moNDC2

131124moNDC3

(1529)

%d bloggers like this: