Lạc thiên tri mệnh

Các nhà Nho học nổi tiếng như Khổng Tử, Mạnh Tử đều cho rằng, đối diện với số mệnh sinh tử không thể thay đổi được ấy, tốt nhất là mỗi người đều nên có thái độ “lạc thiên tri mệnh”.
“Lạc thiên tri mệnh” có nghĩa là: Trước hết, khi biết rằng sự sống chết đều là do số mệnh thì dù có nhắm mắt xuôi tay khi đã “hết mệnh” hay phải chết bất đắc kỳ tử vì một sự cố nào đó thì cũng đều là số mệnh của mỗi người.

Thứ hai, khi đối diện với số mệnh không thể biết trước được ấy, chỉ có sự tu thân hàng ngày, hàng giờ, luôn tích đức hành thiện ở mọi nơi, mọi lúc, như vậy cho dù có đột nhiên phải đối diện với cái chết bất ngờ, bản thân cũng sẽ cảm thấy thanh thản, không có điều gì hối hận.

Lại nữa, vì đã có sự cảnh báo trong tâm trí rằng không thể thay đổi được số mệnh nên mỗi người sẽ càng trân trọng hơn những giây phút của cuộc sống thực tại, để mỗi ngày trôi qua đều thực sự có ý nghĩa. Đến khi đột ngột phải đối diện với đại hạn, quay đầu nhìn lại, sẽ thấy mỗi ngày trong cuộc đời mình đều có giá trị và ý nghĩa chứ không theo kiểu được ngày nào biết ngày ấy, hay được hôm nay lại lo đến ngày mai.

(1053)

%d bloggers like this: