Linh vị (bằng đồng)

Theo phong tục, linh vị là tấm thẻ viết thông tin người mất, Phật, Thánh, sư tổ,… như (họ tên, năm mất,…) để vong linh có thể tìm nơi cư trú dễ dàng. Nhưng thực tế, muốn về nơi cư trú dễ, thì linh vị/bài vị cần có trường khí cao để hỗ trợ, mà dùng gỗ thông thường khó có hiệu quả như mong muốn.
Đó là lý do Viện Phong thủy Thế giới thiết kế ra linh vị bằng đồng đỏ nguyên tấm, có trường khí rất cao. Đồng đỏ hành hỏa cũng có lợi hơn khi đặt trên bàn thờ (trong khi đó gỗ sơn vàng (thổ) truyền thống, lại tiết bớt đi linh khí).
linhvi

Có thể đặt Linh vị:
-sau bát hương
-trước tượng
-cạnh nhau (nhiều)
-trong đàn lễ
-treo trên tường

Sau tấm linh vị cũng in chỉ dẫn cụ thể.
linhvi2

(1323)

%d bloggers like this: