Lý do nên dùng thước Lỗ Ban 46cm

Thước Lỗ Ban là công cụ đo đạc Phong thuỷ được sử dụng khi xây dựng Dương trạch, những nơi thông khí như cửa sổ, cửa chính, thì độ dài rộng, cao thấp đều không thể xây dựng một cách tuỳ tiện, cần tuân thủ nghiêm túc theo kích thước cát tường đã được định trên thước Lỗ Ban, dù là chiều ngang hay chiều dọc đều cần phù hợp với vị trí sao lành, thì mới mang lại may mắn.

Nguồn gốc: “Lỗ ban kinh” mô tả về thước Lỗ ban chuẩn “1 xích 4 thốn 4 phân”. Kích thước xích phải theo từng thời kỳ, nếu đúng xích theo thời Lỗ ban còn sống (Chiến quốc) thì 1 xích = 23,2cm nên thước Lỗ ban là 33,408cm. Trong thực tế chưa có tài liệu nào về cây thước ngắn như vậy.

Thước thông dụng 42,9cm (hay 43cm) có nên dùng?
(1) Chiều dài 42,9 không rõ nguồn gốc, làm phép tính thử:

1 xích 4 thốn 4 phân Tổng cm
23,2 9,28 0,928 33,408
29,6 11,84 1,184 42,624
29,75 11,9 1,19 42,84
30 12 1,2 43,2
32 12,8 1,28 46,08

Để có thước Lỗ ban 42,9-43cm thì 1 xích phải trong khoảng 29-30cm. Tra lại kích thước đo đạc của các triều đại, đời Tùy (581-619) có hệ 1 xích bằng 29.6cm. Hay đời Đường có hệ 29,75cm tính ra thước Lỗ ban là 42,84cm. Nhưng con số 29,75cm chỉ là số trung bình của 26 loại thước khác nhau đời Đường, từ 29,4cm đến 31,7cm.

(2) Phân chia không đều:
Các cung đều bị rút ngắn để thêm chữ ở giữa. Nên sử dụng cũng không chính xác.
thuoc1

(3) Người TQ sản xuất, đưa sang VN:
Người TQ sản xuất, đưa sang VN tiêu thụ, nên nhìn kỹ mới thấy không đúng font chữ!
lb2

Hệ thước 46cm có ưu thế hơn nhiều
– Thời Minh Thanh là thời kỳ thịnh hành của các môn thuật số, 1 xích là 32cm hệ thước quy đổi được 46,08cm (Thanh, Bắc Kinh)
– Thước lưu giữ tại Viện Bảo tàng Cố cung Bắc Kinh dài 46cm.
– Thước thông dụng tại Đài Loan là 46cm.
– Viện Phong thủy Thế giới tại Hồng Kông chính thức khuyến cáo dùng hệ thước 46cm.
lb

(3098)

%d bloggers like this: