Ngày tốt cho mở hàng, giao dịch ký kết đầu năm

Ngày tốt cho mở hàng, giao dịch ký kết đầu năm: Mùng 1 (31/1), mùng 2 (1/2), mùng 3 (2/2), mùng 4 (3/2), mùng 5 (4/2), mùng 9 (8/2), mùng 10 (9/2), 11 (10/2).
Ngày tốt cho cúng tế, đi lễ đầu năm: từ mùng 2 (1/2) đến mùng 8 (7/2), mùng 10 (9/2), 11 (10/2).
Xem theo tuổi
2014mh

Nguồn gốc, cách tính: Dựa theo nguyên lý chọn ngày của “Hiệp kỷ biện phương thư” – sách lịch hoàn thiện nhất đời Thanh do đích thân hoàng đế Càn Long viết lời tựa, đã chỉnh sửa cho phù hợp với lịch pháp Việt Nam. Lịch triều Nguyễn cũng dựa theo bộ lịch này.

(1319)

%d bloggers like this: