Ngày vía là gì?

Trước hết để biết đúng sai, ta cần đi vào bản chất, thứ nhất chữ “vía”, ta hay gặp các câu “Mày làm tao sợ hết vía“, hay “ba hồn bảy vía”,…

Xưa nay, người bình dân chỉ quan niệm giản đơn rằng,  người ta sống là do có tinh thần tức là “hồn vía” nhập vào thể xác. Khi hồn vía lìa khỏi xác thể thì cũng là lúc con người từ bỏ thế giới này mà về nơi “chín suối” với tổ tiên. Tất cả cái tinh anh khí phách của người đàn ông hợp thành ba hồn bảy vía, còn tất cả cái khôn ngoan tháo vát ở người đàn bà hợp thành ba hồn chín vía.

Vậy thì ngày vía, là ngày liên quan đến tâm linh, sự thay đổi linh hồn của một người. Chẳng hạn, “Lễ vía Đức Phật A Di Đà đản sanh 17-11 ÂL”, “Tưởng niệm ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo”, … ngày vía này có thể là ngày sinh, ngày mất, ngày thành đạo,…

(11052)

%d bloggers like this: