Ngũ hành của Địa Tạng

Tu trì theo Mật Tông chính là hy vọng đạt được sự hoà hợp của vũ trụ, sự hoà hợp về cơ thể, điều này cũng giống như mệnh lý Bát tự coi trọng sự cân bằng ngũ hành. Con người nếu như ngũ hành không cân bằng sẽ sinh ra bệnh tật. Tu trì Bản tôn pháp của Mật Tông có thể căn cứ vào nhu cầu ngũ hành của mỗi người, để đưa ra sự lựa chọn thích hợp.

Phật, Bồ tát cũng có ngũ hành, Bất Động Minh Vương thuộc Hoả, Như Ý Luân Quan Âm thuộc Kim, Địa Tạng Bồ tát thuộc Thổ.

Địa Tạng thuộc về thấp Thổ (Thổ ướt), theo sự nghiên cứu của tôi, 85% người đều cần ngũ hành thấp Thổ, để làm nhuận cho Bát tự của mình. Bởi vì thấp Thổ đại diện cho chức năng của dạ dày, lá lách của con người.

Nếu ngũ hành của bạn thiếu Kim, tất nhiên cần có Thổ để sinh Kim;

Nếu ngũ hành của bạn thiếu Thuỷ, cần thấp Thổ để tản nhiệt;

Nếu ngũ hành của bạn cần nhiệt Thổ, lại càng phải cần Thổ.

Tất nhiên, tu hành đến cấp độ cao sẽ không cần phải tính toán đến ngũ hành. Nhưng luận theo ngũ hành, có thể thấy Địa Tạng Bồ tát chính là vị Bồ tát mà mọi người đều cần đến. Mọi người đều có thể thờ cúng Địa Tạng Bồ tát, bất cứ khi nào cũng đều có thể kêu gọi ngài để phục vụ chúng sinh, đây cũng là mật mã mà vũ trụ đã lưu lại. Khi Dược Sư Như Lai, Quan Âm Bồ tát đều không thể mang lại hiệu quả cho bạn, Địa Tạng Bồ tát chắc chắn sẽ giúp bạn.

Rất nhiều lần tổ chức lễ Phật đã chứng minh rằng, tất cả các linh giới khó trói buộc đều không thể ẩn hình trong đạo tràng của Địa Tạng Bồ tát, nơi nào trong pháp giới cũng có Địa Tạng Bồ tát, có thể nhanh chóng cứu vớt chúng sinh.

Trước đây, khi tu hành đến một cấp độ nào đó, nếu cảm thấy mất phương hướng, hoặc cảm thấy vận khí không ổn, chúng tôi đã phát hiện ra rằng, trong những hoàn cảnh chuyển nguy thành an, đều có Địa Tạng pháp xuất hiện để cứu giúp chúng sinh.

(511)

%d bloggers like this: