Ngụy khoa học dưới góc nhìn Martin Gardner

5 biểu hiện của nhà khoa học dởm, dưới góc nhìn của Martin Gardner:
(1) Cho rằng mình là thiên tài;
(2) Những người cùng nghề là ngu dốt, ngoài anh ta ra thì ai cũng đi nhầm đường. Thường coi đối thủ là ngu dốt, không trung thực, hay những động cơ mờ ám. Nếu mọi người không quan tâm, anh ta cho rằng cách lập luận của anh ta không thể phản bác được. Nếu mọi người phản bác, chỉ làm tăng thêm cuồng tưởng, rằng mình đang chiến đấu với đám ngu dốt.
Hãy xem đoạn sau: “Đối với tôi, chân lý là tất cả. Tôi thà cô độc để giữ quan điểm đúng đắn, còn hơn theo đám đông tin vào thứ mù quáng… Dù quan điểm của mình bị mọi người chê cười, chỉ trích,… Mọi người thấy tôi là cổ quái, dị nhân,… nhưng chân lý vẫn là chân lý, dù cả thế giới phản đối thì tôi vẫn kiên trì theo chân lý của mình”.
Đoạn tự sự này trích từ bài đăng năm 1931, tác giả của nó chứng minh trái đất là dẹt. Nhà ngụy khoa học nào sớm hay muộn cũng sẽ lộ ra trạng thái tâm tư đó.
(3) Anh ta cho rằng mình không nên bị coi thường. Các tổ chức thuộc chính phủ không cho người ta diễn thuyết, báo chí từ chối đăng, sách viết ra không ai mua. Nhưng anh ta lại cho rằng đó là âm mưu thô bỉ, và con đường đến thành công cần phải có những chông gai như vậy.
Anh ta vẫn kiên trì quan điểm rằng các công kích đều nhằm vào anh ta. Anh ta luôn nhấn mạnh rằng nhiều phát hiện khoa học, đều do người ngoài ngành hoàn thành.
(4) Do sự xung động của mình, anh ta công kích những nhà khoa học nổi tiếng, cũng như những lý luận đã được khẳng định. Khi Newton trở nên nổi tiếng, bỗng có những tác phẩm công kích, phản bác lại Newton. Hiện nay cũng có những lý luận mượn danh tiếng của Anhxtanh để công kích Newton. Thậm chí hiện nay còn có lý luận, không phải vi khuẩn gây bệnh, mà bệnh tạo ra vi khuẩn. Hay tìm cách chứng minh kính chỉ có hại cho mắt chứ không có lợi.
(5) Khi viết bài hay thích dùng từ khó lý giải, khó giải thích. Các tác phẩm ngụy khoa học hay thích dùng những từ như vậy.

(523)

%d bloggers like this: