Nguyên tắc tính giờ nhập mộ

Nguyên tắc tính giờ nhập mộ – là nguyên tắc tính giờ an tang, cải táng theo “Ngọc hạp thông thư”. Do ở ta nhiều người tuyên truyền “trùng tang” nhiều, nên thành ra có nơi gọi là cách tính trùng tang. Đó là lý do gây nhầm lẫn, làm nhiều người hiểu ngược thành khi mất phải tính … trùng tang!?

Đó là lý do chúng tôi cung cấp nguyên tắc tính “nhập mộ” theo sách cổ như sau:

Tính sao cho tứ trụ đều rơi vào “nhập mộ”.  Khởi từ Dần, nam – thuận, nữ – ngược. Mỗi năm 1 ô, hết năm => đến tháng, hết tháng => đến ngày, hết ngày => đến giờ. Gặp Thìn Tuất Sửu Mùi: Nhập mộ (tốt).

VD: nam 51 tuổi, chôn giờ Tỵ mùng 9 tháng 3.
==> Năm đếm thuận 10 tuổi từ Dần, 51 tuổi sẽ đến Mùi. Tháng giêng từ Thân, tháng 3 là Tuất. Mùng 1 là Hợi, mùng 9 đến Mùi. Giờ Tý là Thân, giờ Tỵ sẽ đến Sửu.
4 vị trí đều vào nhập mộ, là tốt.

(7626)

%d bloggers like this: