Những khẳng định chủ quan về đàn Xã Tắc

Di chỉ Ô Chợ Dừa – Nguyễn Lương Bằng được cho là đàn Xã Tắc vì các lý do rất chủ quan, không đáng tin vì không phải dữ liệu khoa học:
(1) công việc đã làm: “ba hố khai quật”, “di vật đào lên cho thấy hợp với nhiều sử liệu”, …

(2) tư liệu không chuẩn: theo “sử sách” (không có tên cụ thể), “Việt điện u linh” (truyền thuyết);

(3) dẫn chứng người thứ ba: theo “người dân sống trong khu vực”, “bà con sống bên kia đường”, “hội thảo khẳng định”.

(4) tuyên bố bằng uy tín?: “chúng tôi chịu trách nhiệm”, “mặc cả với thành phố nếu chỉ tìm thấy lớp đất thì sẽ khẳng định đấy là di tích Đàn Xã Tắc“,…

(5) hiện vật, kiến trúc không đúng: “nền lát gạch thời Lê”, “lớp đất có màu nâu đen lẫn nhiều gạch ngói”, “hạt thóc gạo Rọc Dền”, “hệ thống ngói nhiều loại”, “dấu tích móng nền”.

Theo GS. Tín: Theo nguyên tắc của khoa học khảo cổ, khi tìm được một số hiện vật, hoặc một bộ phận của kiến trúc có thể tạm kết luận về di tích được khai quật. Khu được khai quật có dấu tích của sàn mặt đàn tế, đường linh đạo của các đời,… cùng với nhưng ghi chép về sự hiện diện Đàn Xã Tắc ở khu vực này trong thư tịch có thể kết luận đây chính là di chỉ Đàn Xã Tắc.
==> Có một số hiện vật, và kiến trúc tìm thấy, nhưng không khớp với đàn Xã Tắc

Rất nhiều chuyên gia, trong số đó có rất nhiều chuyên gia hàng đầu ở lĩnh vực khảo cổ lên tiếng trên báo chí rằng, không nên xây dựng cầu vượt qua đàn Xã Tắc với những lý do thuyết phục đến nỗi tưởng như củ cải cũng đã gật đầu.
==> Không hiểu các lý do trên thuyết phục đến đâu? trong khi không có nguồn sử liệu, cũng như số liệu cụ thể. Thậm chí sử liệu Việt cũng mẫu thuẫn.

Sử liệu Việt mâu thuẫn, hiện vật không đúng đàn Xã Tắc, sẽ phân tích trong bài khác.

(419)

%d bloggers like this: