Phân bố nhóm máu hiện nay

Quan sát sự phân bố nhóm máu hiện nay, chúng ra có thể nhận thấy sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình tiến hoá của loài  người. Tại Mỹ, O là nhóm máu phổ biến nhất, kế đến là nhóm máu A, sau đó là B và cuối cùng là nhóm AB. Thứ tự nhóm máu ở Anh cũng tương tự như vậy. ở Đức, nhóm máu O nhỉnh hơn nhóm A một chút, còn tỉ lệ nhóm B và AB thì giống ở Mỹ. Tại Nhật Bản và Trung Quốc nhóm máu A, O, B chia sẻ khá đều và tỉ lệ nhóm AB ở đây cao hơn so với tỉ lệ AB ở dân cư châu Âu.

Cho tới cuối thế chiến hai, nhân chủng học hình thể thường có nghĩa là so sánh các đặc điểm thể chất khác biệt của cơ thể giữa các cá nhân và cộng đồng người khác nhau. Thường bao gồm đo lường cơ thể và các bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là sọ não. Tuy nhiên, có lẽ do việc truyền máu trong suốt thế chiến, các nhóm máu đã mang lại sự thay thế cho phương pháp đo lường cơ thể mang tính chủ quan cao. Ghi điểm sinh học có thể được dùng để xác định các cuộc di cư và phân loại các nhóm người. Nhân chủng học hình thể đã có trong tay công cụ khoa học đầu tiên.

Nhà công nghiệp Henry Ford từng viết “lịch sử đã ngủ yên”. Đó là lời trích dẫn hàm chứa chân lý. Chúng ta buộc phải lý giải các sự kiện quá khứ qua con mắt của những người đã để lại những tài liệu đó (thường là người chiến thắng), dùng những suy nghĩ và giả thuyết tân thời của chúng ta. Người thất bại không viết lại lịch sử, và chúng ta cũng không thể nào nắm bắt được suy nghĩ và trải nghiệm các thế hệ đi trước. Hơn nữa còn có sự đan xen giữa trí tuệ và cảm xúc khi tìm hiểu dòng chảy và sự thăng trầm của lịch sử loài người. Sự lôi cuốn không chỉ đến từ góc nhìn trí tuệ mà chúng ta còn có thể nhìn thấy, cảm nhận và chạm vào những phân nhánh hữu hình hiện đại của những sự việc xa xưa.
Theo nghĩa ấy, tất cả chúng ta là những người sống sót.

(1279)

%d bloggers like this: