Phóng sinh cần chú ý những gì?

Phóng sinh nghĩa là gì? Cần chú ý những gì? Xét về nghĩa, chính là “giải phóng sinh mệnh về với tự nhiên”, trong đó con người là chủ tể của tự nhiên, có thể sát sinh, nên cũng có thể phóng sinh. Nhưng phóng sinh cần phải có những cách làm tích cực, để cứu tính mệnh của những sinh vật đang bị bắt, đợi giết,… Vậy thực tế cần làm gì?

Thứ nhất, về động cơ: phóng sinh thường có tâm nguyện tốt đẹp, nhưng cũng không nên có tâm lý được báo ứng. tất nhiên thế giới theo quan điểm biện chứng âm dương, có được có mất, nhưng không nên kỳ vọng bỏ ra bao nhiêu sẽ được báo đáp bấy nhiêu, càng không nên kỳ vọng bỏ ra cái gì để được báo đáp cái ấy. Nên khi phóng sinh mà có tâm lý muốn được báo đáp, khi nguyện vọng của mình không được thỏa mãn, tư tưởng và hành vi của mình sẽ mất tính tích cực, mất ý nghĩa ban đầu của phóng sinh.

Thứ hai, cần cố gắng đưa sinh vật về môi trường sinh tồn được: Trong đó cần để ý đến các vấn đề sau:
– Tìm hiểu môi trường sinh tồn của sinh vật: như không thả cá nước mặn (biển), xuống môi trường nước ngọt (ao hồ)
– Không phóng sinh vào môi trường lắm động vật ăn thịt, khó sinh tồn, hay môi trường sát hại động vật khác: như không thả rùa chuyên ăn cá vào ao cá, cũng như không thả cá vào ao hồ toàn rùa ăn cá,…
– Cố gắng phóng sinh vào môi trường đảm bảo các mắt xích sinh tồn của môi trường
– Cố gắng phóng sinh vào môi trường khó bị bắt lại: như không phóng sinh cá vào ao nuôi,…
– Cố gắng phóng sinh vào môi trường không có hại cho con người hay xã hội: như không phóng sinh bọ cạp, rắn rết ra đường phố,…

Thứ ba, nếu phát hiện sinh vật phóng sinh có bệnh, cần cho khám chữa, khỏi rồi mới phóng sinh.

Thứ tư, đảm bảo sinh vật phóng sinh sống được, có ý nghĩa lâu dài:
– Mua vài trăm con cá đựng chật chội trong 1 chiếc xô, đảm bảo sẽ chết đến phân nửa. Do đó không được tham về số lượng. Có thể chỉ cần phóng sinh một con cá, quan trọng là đảm bảo vẫn mạnh khỏe khi phóng sinh.
– Ưu tiên phóng sinh rùa, ba ba vì (1) sức sống tốt; (2) tuổi thọ lâu dài; (3) có tính tâm linh (còn được gọi là linh quy); (4) khắc được chữ “phóng sinh” lên mai, nhắc nhỏ người bắt được lại tiếp tục phóng sinh, như vậy ảnh hưởng – hiệu quả – ý nghĩa cũng lâu dài và sâu sắc hơn.

(4809)

%d bloggers like this: