Sao Kế đô

Sách cổ viết: “Hành niên trực Kế đô, âm nhân phòng khẩu thiệt; Tai họa bất thời vô; ưu khả thị trượng phu”.


Chủ về tai họa, người âm phá rối. Đại kỵ cho cả nam và nữ, nhưng nữ bị nặng hơn, thường mang lại sự buồn khổ, chán nản, thờ ơ. Trong nhà có chuyện buồn, nên đi xa làm ăn. Lục súc bất lợi, phụ nữ có khẩu thiệt, thị phi. Đi xa có tiền tài, ở nhà có tai ương.
Nam giới gặp sao này chiếu mạng dễ bị phụ nữ hại. Phụ nữ gặp sao này chiếu mạng mà có thai thì lại may mắn.
Gặp sao này, 18 hàng tháng viết天宫神尾计都星君vào giấy vàng, thắp 20 nén hương, rồi mang hóa. Cầu kỳ hơn là sắp 20 cây nến theo sơ đồ trang sau, làm lễ về hướng Tây.

(4424)

%d bloggers like this: