Sao La hầu

Sách cổ viết: “Hành niên trực La Hầu, nam tử tai quan chí; Chủ nhân bách sự ưu, nữ nhân cũng ưu sầu”.
Chủ về buồn rầu. Nam dễ kiện tụng chốn quan trường; Nữ dễ đau buồn, lo lắng.


Đây còn là sao về khẩu thiệt thị phi, hay mang đến nỗi buồn rầu, tai nạn, tang sự, kiện tụng, thị phi, bệnh mắt, nữ gặp hạn huyết quang, sản nghịch,…
Người mệnh Kim và Mộc chịu ảnh hưởng nặng hơn vì sao này thuộc Mộc.
Đàn ông gặp sao này mà vợ có thai thì trong năm đó lại được may mắn, làm ăn phát đạt, người vợ sinh sản cũng bình an.
Gặp sao này, mùng 8 hàng tháng viết天宫神首罗喉星君vào giấy vàng, thắp 9 nén hương, rồi mang hóa. Cầu kỳ hơn là sắp 9 cây nến theo sơ đồ bên dưới, làm lễ về hướng Bắc.

(Chi tiết xem Lịch Cát tường Bách Linh 2013)

(4727)

%d bloggers like this: