Sao Thất Xích – năm 2014

Sao Thất Xích (số 7) thuộc hướng Đông Bắc. Sao này đại diện cho thiếu nam, con trai út trong gia đình, hay con trai dưới 15 tuổi. Thất Xích ẩn chứa nguồn năng lượng suy giảm, nên sẽ làm tăng thêm đối thủ cạnh tranh, hiểu lầm, những tin đồn và trộm cắp. Thất Xích cũng liên quan đến hỏa hoạn, hệ thống hô hấp, bệnh tay chân miệng, bệnh phổi, phế quản.

Người mệnh Thất Xích cần cảnh giác với an ninh, hay những thông tin sai lạc, nhất là trong thời gian từ mùng 7/3 đến 4/4/2014 hay từ 7/12/2014 đến 4/1/2015.

Thất Xích thuộc Kim, để giảm sức mạnh của Kim cần bổ sung Thủy, như Guồng nước, Bát nước, đá núi lửa, thạch anh đen, mã não đen. Người kinh doanh cổ phiếu, chứng khoán đặt hồ lô ngũ sắc, thất tinh ngũ sắc ở đây sẽ tăng nhiều cơ hội tốt cho mình.

 

(754)

%d bloggers like this: