Sơ đồ trường khí khu vực mộ cụ Cần

Một số lưu ý chung về bảng màu trường khí sau khi đo đạc:
– Những khu vực cụ thể, tốt hay xấu xem theo phổ màu bên dưới. Nên ngồi ở khu vực phổ màu có lợi cho sức khỏe.
– Trường khí không đều, mất ổn định, do vậy cũng không nên ngồi lâu quá 30p. Nếu muốn ngồi lâu nên đứng dậy nghỉ cách 15-20p lại vào tiếp.
– Cụ thể chữa bệnh được hay không, tương thích bệnh gì không nằm trong nghiên cứu lần này.

140207cuCan

(1538)

%d bloggers like this: