Tác dụng của kinh lạc

Kết nối với tạng phủ: Hệ thống kinh lạc trong cơ thể gồm nhiều đường kinh lạc ngang dọc đan xen, nối liền trong ngoài, liên kết trên dưới, nó kết nối giữa tạng với tạng, tạng với phủ, tạng phủ với ngũ quan, từ đó giúp cơ thể con người trở thành một thể hữu cơ thống nhất. Ngoài ra, sở dĩ các bộ phận lục phủ ngũ tạng, tứ chi xương cốt, da thịt… có thể giữ được sự cân bằng tương đối, duy trì hoạt động sinh lý bình thường, cũng là dựa vào chức năng kết nối của hệ thống kinh lạc.


Vận hành khí huyết: Kinh lạc còn là con đường vận hành khí huyết trong cơ thể, khí huyết chỉ có thông qua hệ thống kinh lạc mới có thể chuyển hóa được tới toàn thân. Khí huyết là vật chất cơ sở của hoạt động sống của con người, tác dụng của nó là bôi trơn mọi cơ quan tổ chức tạng phủ, giúp cơ thể có được khả năng sinh lý bình thường.
Phòng chống ngoại tà: Do tác dụng của hệ thống kinh lạc là vận hành khí huyết, vì vậy nó có thể vận chuyển khí Doanh Vệ tới toàn thân, chạy theo hệ thống mạch lạc khắp toàn thân, và phân bố dày đặc ở phần dưới da. Khí Vệ là một loại vật chất có tác dụng bảo vệ chức năng của cơ thể, phòng chống ngoại tà xâm phạm. Ngoại tà xâm phạm cơ thể thường từ ngoài vào trong, bắt đầu từ phần da, tóc, vì vậy khi ngoại tà xâm phạm cơ thể, khí Vệ sẽ phát huy tác dụng ngăn chặn ngoại tà, bảo vệ cơ thể.

(1430)

%d bloggers like this: