Sứ mệnh của Địa Tạng

Hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại ngũ trọc ngũ ác. Ngũ trọc: Mệnh trọc, chúng sinh trọc,

Xem chi tiết

Ngôn ngữ hình ảnh của Phật giáo Tây Tạng

Chư tôn trong thang-ka đều có những trạng thái chứng ngộ và sứ mệnh riêng, thông qua những hình ảnh

Xem chi tiết