Hướng làm nhà hợp tuổi Quý Sửu?

Tôi sinh năm Quý Sửu (1973). Xin chuyên gia cho biết tuổi của tôi hợp hướng nhà đất nào? Nếu

Xem chi tiết

Bàn về xây sửa theo Bát trạch

Nhà ở có toạ, có hướng, mà mệnh có Đông có Tây. Người thời nay chỉ hay bàn về hướng

Xem chi tiết