Khảo sát Phong thủy Chùa QH (TQ)

Đây vốn là nơi ở cũ của Triệu Kiến Đức – vị vua cuối cùng của Nam Việt. (382)

Xem chi tiết

Khảo sát phong thủy chùa Long Đẩu

Bính sơn Nhâm hướng kiêm Tỵ Hợi. (544)

Xem chi tiết

Khảo sát phong thủy chùa D.Khánh

Chùa D. Khánh, Tân sơn Ất hướng, cách cục song tinh hội tọa. Tam Bảo xây tại hướng  Nam, có

Xem chi tiết

Khảo sát phong thủy chùa Cương Xá Hải Dương

Cổng chùa đang bị trực xung, cần đổi hướng. Nhà Tổ xây theo Mão sơn Dậu hướng. Cách cục song

Xem chi tiết