Sự tích Đức Địa Tạng Vương Bồ tát

Trong kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện, đức Phật nói về bốn tiền thân, với bốn đại nguyện của ngài

Xem chi tiết

Ngũ hành của Địa Tạng

Tu trì theo Mật Tông chính là hy vọng đạt được sự hoà hợp của vũ trụ, sự hoà hợp

Xem chi tiết

Sứ mệnh của Địa Tạng

Hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại ngũ trọc ngũ ác. Ngũ trọc: Mệnh trọc, chúng sinh trọc,

Xem chi tiết