Hình nhân thế mạng có giải hạn được không?

Để giải hạn, nhiều nơi có tục dùng hình nhân thế mạng. Chẳng hạn năm nay có vận hạn xấu,

Xem chi tiết

Văn khấn cúng sao giải hạn

Phần lớn làm chung trong các chùa vào đầu năm. Nếu tự làm ở nhà thì đọc bài Sớ cúng

Xem chi tiết