Tuổi xông đất thích hợp

Tuổi xông đất thích hợp: Có nhiều cách tính tuổi xông đất, nhưng thông thường người ta hay tìm người

Xem chi tiết

Văn khấn Lễ hóa vàng

Tục “hoá vàng” dựa trên tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, vật hoá vàng thường gắn với đời sống thường

Xem chi tiết