Trẻ sinh năm 2013 thì tháng nào tốt?

Thực ra tốt hay xấu không có câu trả lời cụ thể, vì còn phải tùy thuộc vào ngày giờ,

Xem chi tiết

Ngày vía thần tài là ngày nào?

Từ một số trang web của ta cho là ngày vía thần tài là mùng 10, dẫn đến hiện tượng

Xem chi tiết

Ngày vía là gì?

Trước hết để biết đúng sai, ta cần đi vào bản chất, thứ nhất chữ “vía”, ta hay gặp các

Xem chi tiết