Xem tướng tay, biết vận đào hoa

Vân tay mỗi người một khác, vì thế mà bàn tay cũng biết được những vận mệnh khác nhau, nên

Xem chi tiết

Xem tay đoán người

Thuyết tướng tay là hòn ngọc quý hiếm trong văn hoá truyền thống Trung Quốc. Lý luận hoàn chỉnh và

Xem chi tiết