Khảo sát tìm kiếm “cốt” sâu 2m dưới sàn bê tông, tại chân cầu Thăng Long

Khai quật, tìm thấy vào ngày 2/11/2011. (442)

Xem chi tiết

Hành trình tìm kiếm 4000 hài cốt

Hai chiếc máy xúc khổng lồ ầm ào  bạt đồi, đào bới suốt ngày đêm khiến vạt rừng nguyên sinh

Xem chi tiết