Làng ma ám: sư thầy trấn yểm long mạch?

Tai họa liêp tiếp đổ lên đầu người dân làng Vân Gia (Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội) khiến người

Xem chi tiết

Làng ma ám: do đứt …long mạch?

Những ngày lang thang ở làng Vân Gia (P. Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội), tôi gặp rất nhiều hoàn

Xem chi tiết

Làng ma ám: trai đinh chết thảm vào ngày đen tối

– Làng Vân Gia (Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội) gồm 4 thôn, thì thôn 6 và thôn 8 chết

Xem chi tiết