Tại sao ngũ hành Bát tự giống nhau, vận mệnh lại khác

Có người nói rằng: “Mệnh được hình thành ngay từ khi con người mới sinh ra. Ý kiến này hoàn toàn chính xác. Con người sống trong trời đất, có người có Ngũ hành Bát Tự giống nhau nhưng mỗi người lại có vận mệnh khác nhau, nguyên nhân là do đâu? Câu trả lời là: “Con người do khí của trời và đất giao hoà sinh ra, khi hai khí Âm và Dương giao cảm, những khí tinh tuý ngưng tụ, kết hợp một cách kỳ diệu thành bào thai, tạo nên đàn ông và đàn bà. Do đó, khí mà con người hấp thụ là khí của trời và đất. Nếu là khí trong thì đó là người trí, hiền; nếu là khí hỗn, trọc thì đó là người ngu si, bất tài. Người trí, hiền từ đó mà sinh ra. Ngoài ra, người phú, quý, thọ chắc chắn còn do những những nguyên nhân khác. Đây chính là quan niệm tu tâm tích đức thì sẽ được phúc, tức là hành vi của con người cũng có những ảnh hưởng nhất định tới vận mệnh. Những người ngu si, bất tài nếu không tự mình phấn đấu, cố gắng thì sẽ càng ngày càng sa đoạ. Những người đó không thể thay đổi vận mệnh bần tiện, yểu mệnh. Đó chính là kẻ ngu mà không biết thay đổi.

Còn những người phú quý song toàn thì lúc đầu hấp thụ những khí trong, nhẹ; lại sinh vào giờ đắc lệnh; Tài, Quan thông suốt; Lộc, Mã vượng tướng và các vận hạn đều tốt đẹp; dù có chút mờ tối thì cũng không đến nỗi gây hỗn loạn. Còn những người vừa nghèo lại vừa hèn thì lúc đầu hấp thụ khí nặng, đục; lại sinh vào giờ thất lệnh, trong số mệnh gặp hình xung hỗn tạp, không có cách cục thuận lợi, hoà hợp; Những người này dù không gặp hoạ hại thì cũng khó tránh khỏi trắc trở, khó khăn. Còn có những người giàu rồi lại nghèo, nghèo rồi lại giàu, quý rồi lại tiện, tiện rồi lại quý, thọ rồi lại yểu, yểu rồi lại thọ. Còn có người hiền tài mà nghèo hèn, kẻ ngu si mà phú quý. Đó là bởi vì người trong thiên hạ có sự khác biệt. Sự khác biệt này do Khí có sự khác biệt về bốn mùa, Ngũ hành, ngay lệch, đắc thất, xuôi ngược, nông sâu tạo thành. Cho nên, có người dù hấp thụ nguyên khí trong, nhẹ mà lại sinh vào giờ thoái bại, hành vận hưu tù thì người vốn giàu có sẽ bị hao tiền tốn của. Người vốn cao quý thì sẽ mất chức quan, thoái vị; Người vốn trường thọ thì sẽ yểu mệnh và mất lộc. Và cũng có người dù hấp thụ nguyên khí đục, nặng nhưng sinh vào giờ trung hoà, lại có hành vận vượng tướng thì người có vận mệnh nghèo khổ cũng sẽ không nghèo khổ suốt đời, khi gặp thời vận thì sẽ trở nên giàu có; Người có số mệnh thấp hèn thì cũng không hèn kém suốt đời mà sẽ trở thành người tôn quý; Người có số đoản mệnh thì không những không chết yểu mà còn trường thọ.

Tuy nhiên, sự tu dưỡng là do con người, nhân định thắng thiên. Nếu vận mệnh bẩm sinh hấp thụ khí trung hoà lại thêm tính tiên thiên tốt, hậu thiên tích thiện thì không những bản thân người đó được hưởng phúc trọn đời mà con cháu đời đời đều giàu sang, phát đạt. Đó chính là đạo lý. Nếu vận mệnh bẩm sinh hấp thụ khí thiên lệch, khô khan; tính tiên thiên xấu lại thêm hậu thiên tích ác thì không chỉ bản thân người đó gặp tai hoạ mà con cháu đời đời đều chịu vận thấp hèn. Đó chính là sự báo ứng.

Tóm lại, phú, quý, bần, tiện của cuộc đời con người tuy gắn bó chặt chẽ với vận mệnh nhưng cũng do của những hành vi hậu thiên của con người quyết định. Đây chính là đạo lý mà trong “Dịch” nói tới: “Người tích thiện tất gặp chuyện vui mừng, người tích ác tất gặp tai ương”.
Phần này phân tích kỹ lưỡng sự ảnh hưởng của các nhân tố như tiên thiên, ngày tháng năm sinh, hậu thiên đối với vận mệnh của con người, trên thực tế đây cũng là cơ sở lý luận của phương pháp đoán mệnh theo Bát Tự.
Vạn Dân Anh (đời Minh): Tam Mệnh Thông Hội, NXB Hồng Đức, 2011.
http://linhnghiem.vn/2011/09/23/tam-m%E1%BB%87nh-thong-h%E1%BB%99i-t%E1%BA%ADp-1/

(1377)

%d bloggers like this: