Tuổi xông đất thích hợp

Tuổi xông đất thích hợp: Có nhiều cách tính tuổi xông đất, nhưng thông thường người ta hay tìm người tam hợp hay lục hợp với mình, hoặc tìm người cùng niên mệnh. Bảng 12 con giáp tam hợp và lục hợp như sau:

Có người hỏi: năm nay tuổi nào xông đất?
Năm nào cũng vậy, hợp với tuổi mình, như bảng trên, không thay đổi hàng năm.
Cách tính mỗi năm một tuổi khác nhau sẽ không thích hợp, nói dễ hiểu, bạn không thể thay đối tác của mình hàng năm.

(574)

%d bloggers like this: