VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ (MÙNG 1)

VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ (MÙNG 1)

Kính lạy: Chư Phật mười phương, Thần linh Thổ địa


Hôm nay mùng 1 tháng Giêng, đón mừng năm mới, mưa móc thấm nhuần, vạn vật đổi thay, sắc xuân khắp chốn.
Chúng con là………………………………………………..
Ngụ tại………………………………………………………….
Nhân tiết xuân sang, sắm sửa hương hoa, dâng lên trước án, cúi xin Tôn Thần, giáng lâm trước án, chứng giám ḷòng thành, thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho chúng con, mọi người may mắn, con cháu mạnh khỏe, sự nghiệp hanh thông, sở cầu như ý.
Dăi tấm ḷòng thành, cúi xin chứng giám.

(1586)

%d bloggers like this: