VĂN KHẤN TỔ TIÊN (MÙNG 1)

VĂN KHẤN TỔ TIÊN (MÙNG 1)

Kính lạy:Thần linh Thổ địa, Gia tiên họ ….., bà cô ông mănh, chư vị tiên linh.


Nay theo niên luật, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm, ân đức Tổ tiên, sửa sang lễ vật, kính dâng trước án.
Con xin kính mời, chư vị thần linh, gia tiên họ…., giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật. Phù hộ độ trì, con cháu an khang, mọi bề thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, gia đạo bình an, điềm lành tiếp ứng.
Dăi tấm ḷòng thành, cúi xin chứng giám.

(1721)

%d bloggers like this: